Föld alatti vadászati alkalmassági vizsga műkotorékban

 

Általános rendelkezések

Műkotorékban a vadászkutyák bizonyos feladatai eltérőek a természetes kotorékban végzettektől. Alapvető különbség a végrehajtásban van. A feladatok elvégzése itt normaidőre történik, ellentétben a természetes kotorékkal, a vizsga elejétől a végéig, a kutya és a róka között semmiképpp nem létesülhet fizikai kapcsolat. Mesterséges körülmények között, nem cél értékelni sem a fogást, sem az ugrasztást, tehát a munka végkimenetelét. A kutya viselkedése közvetett módon, ráccsal elzárt róka előtt bírálható. A vizsga alatt a lezárt területen a hivatalos személyeken (bírók, kutyavezetők, kotorékmesterek) kívül más nem tartózkodhat. Ettől való eltérést csak a vezető bíró engedélyezhet.

A vad

A vizsgán csak egészséges, veszettség elleni védőoltásban részesített vad - jelen esetben róka - alkalmazható. A vizsgán alkalmazott vad évente kétszeri veszettség elleni oltását igazolni kell. Ennek ellenőrzése a vizsga rendezőjének a feladata. A műkotorékban rendezett vizsgákat az illetékes állategészségügyi hatóságnak be kell jelenteni, valamint biztosítani kell az állatorvosi ügyeletet. A vadat minden kutya után cserélni kell. Egy vizsgán egy rókára maximum három kutya juthat!

A vizsga rendje

A pályára való belépés sorrendjét sorsolással kell eldönteni. A sorsolást a vizsga vezetője bonyolítja le. A sorsoláson meg nem jelent vizsgázó számát a vizsga vezetője húzza ki, ennek az esetleges hátrányát a sorsoláson meg nem jelent vizsgázó viseli. A vad sorsolását azok számozott ládákban való elhelyezése után kell megejteni, oly formában, hogy az 1. rajtszámot húzott vizsgázó húzza ki a vizsgát kezdő róka sorszámát.

Kotorékpálya
Minden pályát úgy kell kialakítani, hogy a róka folyamatos menekülése biztosított legyen.
Szélessége: 18 cm
Magassága: 20 cm
Hosszúsága: 25 m (legalább!)

Egy pályának legalább 3db 60x60 cm-s katlannal kell rendelkeznie, melyek kijáratai ráccsal zárhatók. Mind magasságának, mind szélességének méretét két-két katlan közötti részen, 1 m-es szakaszon 2-2 cm-rel szűkíteni kell. Az első katlan a bejárattól legalább 4 m-re legyen. Legalább 3 törés legyen a pályában; közülük egynek a föld szintjéhez képest 40 cm-re kell lennie. A kotorékpályák oldalai betonból, téglából vagy fából készülhetnek, és a könyökök éleit le kell tompítani, hogy minél jobban megközelítsék a természetes kotorék kiképzését. A pálya tetejét felemelhetőre kell készíteni, és úgy kell kiképezni, hogy a kotorékba a lehető legkevesebb fény hatolhasson be. A pálya alját döngölt agyagból kell készíteni. A pályán egy 0,5 m hosszú természetes akadályt kell készíteni homokból, amin a kutya csak ásással tud továbbhaladni. A munka ellenőrzésére, illetve az állatok tartózkodási helyének megállapítására jelzőberendzéssel célszeru ellátni a pályát.

A vizsga menete

1. Tárgy kihozása a járatból (értékszám: 6)

A járatba bármilyen preparátum (őzláb, szarvasláb, muflonláb, vaddisznóláb, kitömött nyúlbőr stb.) behelyezése megengedett. A kutyavezető a kutyát elhozási paraccsal küldi a kotorékba. A kutya semmi ellenszegülést nem tanúsíthat, a bemenet után a járatban lévő apportot ki kell húzni, vonszolni. Normaidő3 perc, a kutya maximum háromszor indítható, minden indítás egy osztályzat levonásával jár, a feladat nem teljesítése "0"-s osztályzatot von maga után. Az a kutya, amelyik a feladat normaidőn belüli végrehajtását megtagadja, a vizsgából kizárandó.

2. Viselkedés a kotorék bejáratánál (értékszám: 2)

A vadat úgy kell a kotorékba beengedni, hogy a kutya azt ne láthassa. Ha a vad már a helyén van a kotorékban, a kutyát a kotorék bejáratához kell vezetni. E feladatnál a kutyának feltétel nélkül be kell hatolnia a bejáraton. Minden külső segítség tilos. A kutya vezetője a bejárat előtt  70 cm-re elhelyezett startvonalig mehet, onnan a kutya parancsra, önállóan végzi feladatát. Amennyiben a parancsot kétszer meg kell ismételni, az osztályzat 2-esnél nem lehet jobb. A bemenet megtagadása kizárást von maga után.

3. Földakadály elhárítása a járatban (értékszám: 5)

A katlanban ráccsal elzárt vadhoz vezető járatban 50 cm -es földakadályt kell kialakítani. Ahhoz, hogy a kutya további munkája értékelhető legyen, az akadályon át kell jutnia. E feladat normaideje 3 perc. Minden külső segítség, parancs adása tilos.

4. Viselkedés a ráccsal elzárt vad előtt (értékszám 2)

A ráccsal elzárt katlanban lévő róka megtalálását csaholással kell jelezni. A hang bátorságot, szenvedélyt, elszántságot fejezzen ki. A hangtalan munka kizárást eredményez.

5. A csaholás intenzitása (értékszám: 5)

A hang tükrözze a magabiztos támadást, a győzni akarást. A folyamatosság ne szakadjon meg. A csaholás idotartama 10 perc. Többszöri tartós megszakítás esetén - amennyiben parancs nélkül folytatja - a kutya 2-es osztályzatnál jobbat nem kaphat.

6. Kitartás, szenvedély (értékszám: 8)

Öröklött hajlam, hiánya súlyos hiba. Bírálata a csaholáséval együtt történik, így a normaidő is azonos. Az elzárt vad támadásának időn belüli feladásának esetén 1-es osztályzatnál jobb nem adható. A vizsga folyamán a kutya vezetője a bírókkal együtt haladva követi a föld alatti munkát. A munka végeztével a kutyát és a rókát ki kell emelni a pályából. A pályát csak a tulajdonos jelzését követően, a bíró utasítására lehet felnyitni. A bírónak egyedi elbírálása alapján lehetősége van a pályát nyittatni.

 

Forrás: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő