Föld alatti vadászati alkalmassági vizsga természetes kotorékban

 

VAV-ot róka által lakott természetes kotorékban lehet rendezni.

1. Viselkedés lakatlan, jártas, lakott kotoréknál (értékszám: 3)

A feladatnál a kutya viselkedése bírálandó a kotoréknál. A bejáratnál jeleznie kell a kotorék pillanatnyi állapotát, amely lehet lakatlan, járt és lakott.
- Az elhagyott, lakatlan kotoréknál a kutya közömbös.
- A járt kotorékba be kell mennie, majd miután azt hangtalanul átvizsgálta, kijön, és a továbbiakban érdektelenséget mutat.
- A lakott kotorék bejáratánál ideges, szinte fékezhetetlen viselkedést tanúsít. Határozottan "bevágódik", a megtalált rókát csaholja.
A kutyának kényszer nélkül kell bemennie a kotorékba.

2., 3. A vad jelzése (értékszám: 2), hangadás (értékszám: 5)

A vaddal való találkozást csaholással kell jelezni. A csaholás bátorságot, határozottságot fejezzen ki, valamint folyamatos legyen. Azt a kutyát, amelyiknél a csaholás, mint hangadás elmarad, a vizsgából ki kell zárni.

4. Bátorság: (értékszám: 3)

A kutya egész föld alatti munkáját jellemezze a bátorság, ami nem tévesztendő össze az oktalan vakmerőséggel. Ezt kell érzékelni a rókával való találkozás első pillanatától a munka végeztéig. A kotorékeb ne legyen "előfekvő". Ez a viselkedés a bátorság hiányában lép fel, amikor a kutya meggyőzően, tisztes távolságból, minden támadó szándék nélkül, de kitartóan csaholja ellenfelét. Azt a kutyát, amelyik "elfekvő" viselkedést mutat, a vizsgából ki kell zárni.

5. Kitartás, szenvedély (értékszám: 6)

E két tulajdonság nélkül a kotorékmunka nem hajtható végre eredményesen. A kutyából, amely bizonytalanul, meggyőződés nélkül csahol, hiányzik a szenvedély, az ilyen eb viszonylag rövid idő elteltével feladja a munkát. A kotorékkutyákban a kártékony fajokkal szembeni gyűlölet genetikailag öröklött tulajdonság, amely a munka során a szenvedélyben nyilvánul meg. E nélkül ez a vadászati mód nem lehet eredményes.

6. Ugrasztás, fogás apporttal (értékszám: 6)

Ez a föld alatti munka végkifejlete. Ugrasztás esetén a róka kotorékból való kiűzése a cél, míg fogás esetén a róka megfogása és a kotorékból való kihozatala a feladat. Mindkét változat egyenértékű, és a kutya sikeres vadászteljesítményét jelenti. Amennyiben nincs ugrasztás és a földharc nem dönthető el, a kutyának a végkatlannál csaholással  stabilan egy helyben kell tartania ellenfelét akkor is, amikor az ásás zaja már közelről hallatszik. ellenkező esetben a kiásás nem vezet eredményre. A zsákmány kotorékból való kihozása alapkövetelmény, öröklődő hajlam, ennek hiánya vagy e munka (ugrasztás vagy fogás) megtagadása kizárást von maga után.

 

Forrás: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő