Vadászati alkalmassági vizsga kotorékebek részére

 

Általános rendelkezések

A vizsgán részt vehetnek: tacskók és terrierek 1 éves kort betöltött, érvényes veszettség elleni oltással rendelkező egyedei. A vizsgát egy nap alatt kell teljesíteni. A vizsgákon kötelezően gondoskodni kell az állandó állatorvosi ügyeletről. A vizsga célja elbírálni a részt vevő kutyák alkalmasságát, rátermettségét és felkészültségét egy különleges vadászati mód, a kotorékvadászat gyakorlására. A vizsga rendezésének és lebonyolításának lényege, hogy mindazon öröklött és /vagy tanult viselkedésformák felmérését tudja biztosítani, amelyek meghatározzák a kotorékvadászat sikerességét. Ezzel egyidejűleg figyelembe kell venni, hogy a vizsga követelményrendszere ne lépje túl az állatvédelmi elvárásokat. A vizsgát mű- és természetes kotorékban lehet rendezni. A vizsgán alkalmazott vad kizárólag vadászható kotoréklakó, így róka, borz és üregi nyúl lehet. A kutya és a vad között a műkotorékban közvetlen fizikai kapcsolat nem jöhet létre: ezt a járat és a katlan között elhelyezett ráccsal kell biztosítani.

Ki kell zárni a vizsgán azt a kutyát, amelyik:

- annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadászatot zavarja, vagy az engedelmességi teszten nem felel meg;
- hangot nem ad, némán dolgozik;
- lakatlan vagy járt kotorékban megtévesztően csahol;
- "előfekvő" viselkedést tanúsít;
- megtagadja az elhozást a föld alól
A kutya sikeresen teljesíti a vizsgát, ha a megszerezhető összes pontszámnak legalább az 50%-át eléri.

A VAV feladatainak teljesítése jó alapot ad arra, hogy a vadászat rendjének megfeleljen, ezért a vizsgán szigorúan kell bírálni a fegyelmet és a vadászat eredményességének elősegítését.

Engedelmességi vizsga

A bírálat a konkrét feladatok értékelésén kívül kiterjed az idegrendszer és az alapfegyelem vizsgálatára is. A kutyának a kotorékkutyák részére rendezett minden vizsga előtt meg kell ennek felelni.
- Lövésre: közömbös, érzékeny, lövésfélő
- Emberekhez való viszony: jó, tartózkodó, félénk, agresszív
- Idegen kutyákhoz való viszony: agresszív, közömbös, félénk
- Lábnál követés szabadon vagy vezetéken: megfelel: igen/nem
- Helyben maradás rögzített vezetéken vagy anélkül, miközben a kutyavezető látótávolságon kívül van. Bírálandó a kutya viselkedése, miszerint: nyugodt, ideges (rágja a vezetéket, nyüszít, vonít, csahol), elhagyja a helyét.
- Engedelmesség: Felététel nélkül behívható; sorozatosan többször megismételt parancsra engedelmeskedik; megtagadja a behívási parancsot.
Az idegrendszer: jó (megfelelő), gyenge (nem felel meg)

 

Forrás: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő